Veemajandus

2.01.17

ÜHISVEEVÄRK JA -KANALISATSIOON

 

Pajusi Vallavolikogu 20. detsembri 2012.a. otsusega nr 74 on määratud Pajusi valla Pisisaare, Kalana ja Vägari tegevuspiirkondades vee-ettevõtjaks Põltsamaa Vallavara OÜ, registrikood 10291205, asukoht Esku, Põltsamaa vald. 

 

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad:

 

Alates 01.01.2017

Pisisaare ja Vägari küla veevarustuse teenus 1.97 €/m3. Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Reovee ärajuhtimise teenus 2,11  €/m3. Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Pajusi Vallavalitsuse 07. novembri 2016 korraldus nr 324.

 

Kalana küla veevarustuse teenus 1,25 €/m3. Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Reovee ärajuhtimise teenus 1,25  €/m3. Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Pajusi Vallavalitsuse 23. novembri 2015 korraldus nr 251

 

 

Põltsamaa Vallavara OÜ
Esku küla
Põltsamaa vald
48005 Jõgevamaa

telefon: 775 9116, 775 9174
e-post: poltsamaavallavara@hot.ee

Juhatuse esimees: Valev Uus, telefon 505 6790
Raamatupidaja: Anu UUs, telefon 776 9255

 

 

Joogivee kvaliteet Pajusi vallas

12.12.16

Pajusi vallas Pisisaare, Kalana ja Vägari küla ühisveevärkide joogivesi vastab sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele.
Analüüsi andmed on võetud
Terviseameti koduleheküljelt.

 

Veekäitlejad Veevärgid Tegutsemise piirkond Veekvaliteedi üldhinnang Üldhinnangu andmise kuupäev
OÜ Põltsamaa Vallavara Kalana küla ühisveevärk
  • Kalana küla, Pajusi vald, Jõgeva maakond
Vastav 26. september 2016  
OÜ Põltsamaa Vallavara Pisisaare keskasula veevärk
  • Pisisaare küla, Pajusi vald, Jõgeva maakond
Vastav 26. september 2016  
OÜ Põltsamaa Vallavara Vägari küla veevärk
  • Vägari küla, Pajusi vald, Jõgeva maakond
Vastav 22. september 2016

 

Toimetaja: MARELLE MÄND

Suplusvee kvaliteet Pajusi vallas

12.12.16

Terviseameti järelevalve all on Aidu tehisjärve ja Pajusi küla Tiigi kinnistu supluskohad, mille haldajaks on Pajusi Vallavalitsus.
 
Maakond Supluskoha nimetus Viimane proovivõtu kuupäev Suplusvee kvaliteedi vastamine normidele Märkused
Jõgeva maakond Aidu tehisjärve supluskoht 9. august 2016 Väga hea veekvaliteet  
Jõgeva maakond Pajusi küla Tiigi kinnistu supluskoht 9. august 2016 Väga hea veekvaliteet

 

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND