Veemajandus

2.01.17

ÜHISVEEVÄRK JA -KANALISATSIOON

 

Pajusi Vallavolikogu 20. detsembri 2012.a. otsusega nr 74 on määratud Pajusi valla Pisisaare, Kalana ja Vägari tegevuspiirkondades vee-ettevõtjaks Põltsamaa Vallavara OÜ, registrikood 10291205, asukoht Esku, Põltsamaa vald. 

 

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad:

 

Alates 01.01.2017

Pisisaare ja Vägari küla veevarustuse teenus 1.97 €/m3. Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Reovee ärajuhtimise teenus 2,11  €/m3. Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Pajusi Vallavalitsuse 07. novembri 2016 korraldus nr 324.

 

Kalana küla veevarustuse teenus 1,25 €/m3. Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Reovee ärajuhtimise teenus 1,25  €/m3. Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Pajusi Vallavalitsuse 23. novembri 2015 korraldus nr 251

 

 

Põltsamaa Vallavara OÜ
Esku küla
Põltsamaa vald
48005 Jõgevamaa

telefon: 775 9116, 775 9174
e-post: poltsamaavallavara@hot.ee

Juhatuse esimees: Valev Uus, telefon 505 6790
Raamatupidaja: Anu UUs, telefon 776 9255

 

 

Joogivee kvaliteet Pajusi vallas

12.12.16

Pajusi vallas Pisisaare, Kalana ja Vägari küla ühisveevärkide joogivesi vastab sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele.
Analüüsi andmed on võetud
Terviseameti koduleheküljelt.

 

Veekäitlejad Veevärgid Tegutsemise piirkond Veekvaliteedi üldhinnang Üldhinnangu andmise kuupäev
OÜ Põltsamaa Vallavara Kalana küla ühisveevärk
  • Kalana küla, Pajusi vald, Jõgeva maakond
Vastav 26. september 2016  
OÜ Põltsamaa Vallavara Pisisaare keskasula veevärk
  • Pisisaare küla, Pajusi vald, Jõgeva maakond
Vastav 26. september 2016  
OÜ Põltsamaa Vallavara Vägari küla veevärk
  • Vägari küla, Pajusi vald, Jõgeva maakond
Vastav 22. september 2016

 

Toimetaja: MARELLE MÄND