Ettevõtlus Pajusi vallas

23.05.14

Omavalitsuste elujõulisus sõltub piirkonnas paiknevate ettevõtete hulgast, nende konkurentsivõimest ning tegevusalade mitmekesisusest. Ettevõtete hulk ja töökohtade olemasolu piirkonnas tagab inimeste sissetulekud ja seeläbi ka suurema omavalitsuste eelarve. Ettevõtlus juhindub turul olevast nõudlusest, tööjõu olemasolust ja paljudest muudest asjaoludest.

Palju on räägitud omavalitsuste osast ettevõtluse arendamisel ja edendamisel. Kahjuks pole omavalitsuse võimalused ja tema käsutuses olevad regulatiivsed hoovad ettevõtluse arendamiseks või arengu toetamiseks piisavad. Omavalitsus oma põhifunktsioonidega edendab ettevõtlust kaudselt. Haridusvaldkonna arendamise läbi on loodud võimalused lastehoiuks ja lastele hea hariduse andmiseks ning seeläbi toimub panustamine ettevõtete töötajate laste hariduse omandamisse. Kultuuri- ja sporditegevuse korraldamisega on piirkonnas olemas vaba aja veetmise võimalused ettevõtete töötajaskonnale. Tervishoidu ja tervisedendamisse panustamine vähendavad ettevõtjate kulutusi tööjõule. Sotsiaalabi ja turvalisuse tagamine vähendavad töömoraali madaldavaid sotsiaalseid ja psühholoogilisi pingeid.

Pajusi vallas tegelevad ettevõtted mitmesuguste tegevusaladega – taime- ja loomakasvatus, köögiviljakasvatus, paekivi kaevandamine ja killustiku tootmine, pehme mööbli valmistamine, elektritööde teostamine, kauba- ja reisijatevedu, metsamajandus, mesindus, kalakasvatus, toiduainete tootmine. Suuremateks tööandjateks on AS Pajusi ABF, OÜ Pajusi mööbel, AS Kaltsiit ja OÜ Eltor

 

Toimetaja: REET ALEV