Uudised ja teated

10.10.17

„Loodusega käsikäes – Pisisaare Algkooli 1.-6. klasside õpilaste õppekäik loodusesse."

14. septembril 2017 oli Pisisaare Algkooli 1.-6. klasside õpilastel võimalus saada osa projektist „Loodusega käsikäes – Pisisaare Algkooli 1.-6. klasside õpilaste õppekäik loodusesse.". Projekti raames toimus õppepäev Viljandimaal, Parika Väikejärve rabas, kus viidi läbi õppeprogramm „Omadega rappa". Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), kes on ka varasemalt toetanud Pajusi valla koolide õpilaste loodushariduslikes õppeprogrammides osalemist (2013, 2014 ja 2015. a).

Õppepäeval külastasid Pisisaare Algkooli õpilased loodusainete raames Parika Väikejärve õpperada. Põhilise teemana õpiti tundma soid ja rabasid läbi praktiliste tegevuste. Lapsed õppisid juhendaja, Anne Maala eestvedamisel selgeks soo ja rabade tähtsuse ning kasutamise, nende kasulikkuse inimesele ning samuti, kuidas looduses säästlikult toimida ja käituda.  Erinevateks läbitud teemadeks olid ka mitmed rabataimed ja loomad, kelle elupaigaks on märgalad.

Pärast õppeprogrammi läbimist jagasid õpilased koolis oma muljeid.  Kuna projekti toimus septembrikuu keskpaigas, siis väga suureks elamuseks oli õpilastele erinevate marjade - mustikate, jõhvikate, murakate ja pohlade korjamine ning söömine. Lusti pakkusid aga teisedki teadmisi arendavad tegevused nagu raba õõtsuma hüppamine, rabas kõndimise ohtude tundmaõppimine,  samblamägedel ja mudastel kohtadel kõndimine, kaardiga mööda raba liikumine, käega vett imava sambla ja nugise karva katsumine ning raba valgusfoori õppimine.  Uudishimu tekitasid õpilastes karu küünejäljed kraabitud puu sees, südamekujulise järve ümber kõndimine, nugise pesa uudistamine ja rästikuga kohtumine. Põneva päeva saatjaks oli hea sookailu lõhn, mida lapsed nautisid.

Projekti eesmärgiks oli anda Pisisaare Algkooli õpilastele võimalus saada tänu programmis omandatud uutele praktilistele teadmistele keskkonnateadlikemaks ning õpetada neile oskusi edaspidi rohkem ja teadlikumalt looduskeskkondi säästma ja hoidma ning arendada lastes arusaamist loodustsäästvast mõttemaailmast.

Allpool toodud mõned pildid laste päevast rabas: 

   

   

 

 

 

"Elu maal ja vees- Pajusi valla koolide õpilased tutvuvad elusorganismide ja nende elukeskkondadega"

14.-16. juulini 2015 oli kahekümnel Aidu Lasteaed-Algkooli ja Pisisaare Algkooli õpilasel võimalus saada osa projektist „Elu maal ja vees- Pajusi valla koolide õpilased tutvuvad elusorganismide ja nende elukeskkondadega". Projekti raames toimus kolm õppepäeva üle Eesti loodushariduslikke õppeprogramme pakkuvates keskustes ja mittetulundusühingutes. Projekti rahastas taaskord Keskkonnainvesteeringute Keskus, kes on ka varasemalt toetanud Pajusi valla koolide õpilaste loodushariduslikel õppeprogrammidel osalemist (2013 ja 2014 suvel).

Esimesel päeval külastati Tallinna Loomaaeda. Lapsed tutvusid mitmete erinevate lemmik- ja koduloomadega. Giidi juhatusel tehti ka ringkäik loomaaias ning arutleti metsloomade eluviiside üle- miks lumeleopard päevasel ajal peidus on, miks peavad kaljukitsede aedikus tingimata olema mäed ja kivid mille peal ronida. Lapsed said teada, et tänapäeval ei ole loomaaiad olemas mitte ainult inimeste lõbustamiseks, vaid kannavad ka paljude looduses väljasuremisohus olevate liikide säilitamise rolli.

Teisel päeval osalesid lapsed Metsamõisa talus (Puhta vee teemapark) programmis nimega „Jahitarga retk metsa". Lapsed matkasid metsas ning tutvusid metsloomade/lindude jälgedega looduses (metssigade spa, linnupesad), samuti nähti metsas karstiauku ja kummalisi puid. Lastel oli võimalik läbipaistvas mesitarus jälgida mesilaste tegevust, näha erinevate loomade nahku ning koljusid. Lapsed mängisid orienteerumist ning tutvusid endise mõisakoha vaatamisväärsustega-meelteaed, puhta vee kaev, jahimajakesed.

Viimasel päeval külastati Jääaja Keskust ning lapsed parvetasid Saadjärvel. Õpiti mõõtma vee sügavust, temperatuuri, läbipaistvust. Tutvust tehti mitmete veetaimedega ja kaladega. Hiljem tutvusid lapsed Jääaja Keskuse väljapanekuga.

Projekti eesmärgiks oli arendada laste keskkonnateadlikkust ning seeläbi suurendada  võimalust, et tulevikus saavad neist keskkonnasõbralikud ning looduses säästlikult käituda oskavad kodanikud. 

   

Pilt 1: Tallinna Loomaaias                                            Pilt 2: Puhta vee teemapargis

   

Pilt 3: Grupipilt Puhta vee teemapargis                       Pilt 4: Saadjärvel parvetamas

 

 

 

Pisisaare Algkooli ja Aidu Lasteaed-Algkooli laste keskkonnateadlikkust ja keskkonnasäästlikku käitumist arendavad õppekäigud

15.-17. juulini 2014 said Aidu Lasteaed-Algkooli ja Pisisaare Algkooli õpilased osa projektist „Keskkonnateadlikkust ja keskkonnasäästlikku käitumist arendavad õppekäigud Aidu Lasteaed-Algkooli ja Pisisaare algkooli õpilastele". Projekti raames toimus kolm väljasõitu RMK looduskeskustesse ja Kohtla Kaevandusparki.

Esimesel päeval külastati Elistvere looduskeskust, kus leidis aset programm „Vähendame prügi-meisterdame mõnuga". Lapsed said uusi teadmisi prügi sorteerimisest ning sellest, kuidas esmapilgul kasutuid esemeid muuta taas kasutuskõlbulikuks. Giidi juhtimisel külastati ka Elistvere loomaparki ning tutvuti mitmesuguste mets- ja koduloomadega.

Teise päeva teemaks oli energiatööstus ja põlevkivi kaevandamine. Lapsed said osa pikast ja harivast õuesõppe-matkapäevast Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi ja endise Aidu karjääri aladel. Külastati allmaamuuseumi, kus õpiti tundma allmaakaevandamist ning osaleti maasturimatkal Aidu karjääris ja omandati teadmisi pealmaakaevanadamisest. Samuti said lapsed osa väikesest jalgsimatkast endistel kaevanduste aladel, kus oli näha, kuidas loodus aja jooksul taastub. Päeva lõpuks oli lastel tekkinud arusaam sellest, kuidas põlevkivi abil elektrit toodetaks ning mida toob keskkonnale kaasa põlevkivi kaevandamine.

Kolmandal päeval külastati RMK Aegviidu looduskeskust. Päeva teemaks oli loodussõbralik matkamine. Lastele tutvustati looduses liikumise reegleid ning koos pakiti seljakott ja koos tehti matk Uuejärve loodusrajal, kus giidi juhtimisel õppisid lapsed tundma mõningaid kasulikke taimi ning said teadmisi sellest, kuidas käituda metsas eksimise korral.

Projekti raames on valmimas 20 eksemplari lühikest infomaterjali, kuhu on koondatud kolme päeva jooksul saadud olulisemad teadmised ning natuke pildimaterjali. Infomaterjal jaotatakse kahe kooli vahel ning nendega saavad tutvuda kõik õpetajad, õpilased, lapsevanemad, keda antud teema huvitab. Nende laste jaoks, kes õppekäikudel ei osalenud, sisaldab infomaterjal uusi ja kasulikke teadmisi ning ehk tekitab soovi antud paiku ka ise koos vanematega külastada.

Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti eesmärgiks oli arendada laste keskkonnateadlikkust ning seeläbi suurendada  võimalust, et tulevikus saavad neist keskkonnasõbralikud ning looduses säästlikult käituda oskavad kodanikud. Lisaks taodeldi projektiga  riiklikku õppekava toetava aktiivõppe meetoditel põhineva keskkonnaharidusliku tegevuse arendamist ja läbiviimist läbi õpilaste kaasamise keskkonna alasesse õppetegevusse väljaspool kooli.  

 

   

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND