Uudised ja teated

„Loodusega käsikäes – Pisisaare Algkooli 1.-6. klasside õpilaste õppekäik loodusesse.“

 

14. septembril 2017 oli Pisisaare Algkooli 1.-6. klasside õpilastel võimalus saada osa projektist „Loodusega käsikäes – Pisisaare Algkooli 1.-6. klasside õpilaste õppekäik loodusesse.". Projekti raames toimus õppepäev Viljandimaal, Parika Väikejärve rabas, kus viidi läbi õppeprogramm „Omadega rappa". Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), kes on ka varasemalt toetanud Pajusi valla koolide õpilaste loodushariduslikes õppeprogrammides osalemist (2013, 2014 ja 2015. a).

Õppepäeval külastasid Pisisaare Algkooli õpilased loodusainete raames Parika Väikejärve õpperada. Põhilise teemana õpiti tundma soid ja rabasid läbi praktiliste tegevuste. Lapsed õppisid juhendaja, Anne Maala eestvedamisel selgeks soo ja rabade tähtsuse ning kasutamise, nende kasulikkuse inimesele ning samuti, kuidas looduses säästlikult toimida ja käituda.  Erinevateks läbitud teemadeks olid ka mitmed rabataimed ja loomad, kelle elupaigaks on märgalad.

Pärast õppeprogrammi läbimist jagasid õpilased koolis oma muljeid.  Kuna projekti toimus septembrikuu keskpaigas, siis väga suureks elamuseks oli õpilastele erinevate marjade - mustikate, jõhvikate, murakate ja pohlade korjamine ning söömine. Lusti pakkusid aga teisedki teadmisi arendavad tegevused nagu raba õõtsuma hüppamine, rabas kõndimise ohtude tundmaõppimine,  samblamägedel ja mudastel kohtadel kõndimine, kaardiga mööda raba liikumine, käega vett imava sambla ja nugise karva katsumine ning raba valgusfoori õppimine.  Uudishimu tekitasid õpilastes karu küünejäljed kraabitud puu sees, südamekujulise järve ümber kõndimine, nugise pesa uudistamine ja rästikuga kohtumine. Põneva päeva saatjaks oli hea sookailu lõhn, mida lapsed nautisid.

Projekti eesmärgiks oli anda Pisisaare Algkooli õpilastele võimalus saada tänu programmis omandatud uutele praktilistele teadmistele keskkonnateadlikemaks ning õpetada neile oskusi edaspidi rohkem ja teadlikumalt looduskeskkondi säästma ja hoidma ning arendada lastes arusaamist loodustsäästvast mõttemaailmast.

Allpool toodud mõned pildid laste päevast rabas: