Uudised ja teated

17. nädala info

  Teisipäeval, 25. aprillil kell 13.00 toimub Pisisaare Algkoolis Põltsamaa Noortekeskuse mobiilne noorsootöö, mida juhendab Merle Vaht. Kolmapäeval, 26. aprillil osalevad...

29. aprillil kell 19.00 toimub Aidu kooli saalis Pajusi Teatri esietendus "Kunagi ei saa turul õiget hinda"

Laupäeval, 29. aprillil kell 19.00 toimub Aidu kooli saalis Pajusi Teatri esietendus "Kunagi ei saa turul õiget hinda".  Pilet 3 eurot.  Lavastaja: Tarmo Kruus Kunstnik:...

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avamine

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avamine Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates  10. aprillist 2017  algab  hajaasustuse programmi taotluste...

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti

  Alates aprillist alustab Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA Õigusteenuste Bürooga erivajadustega inimestele tasuta õigusnõustamise teenuse pakkumisega. Jõgevamaal hakkab...

Põltsamaa-Pisisaare ühenduse arendamine

  Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeemi keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamise toetuse kaudu rahastatakse  Pajusi Vallavalitsuse...

Vastuvõetud Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek 06.04.2017-06.05.2017

Pajusi Vallavalitsus teatab, et  Pajusi Vallavolikogu 16.03.2017 otsusega nr 158  „Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise...

Sinu lõkkest ei tohi saada teise mure!

Sinu lõkkest ei tohi saada teiste mure! Marek Kiik Päästeameti Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Lume alt välja sulanud kulu kuivab kevadpäikese ja tuulte käes...

Rändlinnud võivad meilegi tuua lindude gripi

Rändlinnud võivad meilegi tuua lindude gripi Harles Kaup, Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise osakonna juhataja Euroopas levib nii mets- kui ka kodulindude hulgas ravimatu...

1. aprillist 2017 tõuseb lasteaia kohatasu Pajusi valla lasteaedades

  Pajusi valla mõlemas lasteaias on kohatasu suurus praegu 3,20 eurot. Sellises määras on kohatasu püsinud  Aidu Lasteaed-Algkooli lasteaias alates 1. jaanuarist 2001 ja Pisisaare...

Eesti Puuetega Inimeste Koja uus käsiraamat leevendab puudega laste perede infosulgu

PRESSITEADE 17.01.2016 Eesti Puuetega Inimeste Koja uus käsiraamat leevendab puudega laste perede infosulgu Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) andis välja...

PAJUSI VALLAVOLIKOGU KINNITAS ELANIKE KÜSITLUSE TULEMUSED

Pajusi Vallavolikogu kinnitas 8.12.2016 otsusega nr 144  "Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine"  Pajusi vallas 25. ja 27. novembril 2016 korraldatud Põltsamaa...

Suurematest Apotheka apteekidest saab soodustingimustel abivahendeid osta

Soodustingimustel abivahendeid saab nüüd ka apteegist Suurematest Apotheka apteekidest saab alates 05. detsembrist soetada soodustingimustel abivahendeid – inkontinentsitooteid ja...

Elanike küsitluse tulemused Pajusi vallas

25. ja 27. novembril 2016 toimus Pajusi vallas elanike küsitlus, kus vastus tuli anda küsimusele "Kas toetate Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemist üheks...

Pajusi vald müüb Kalana külas asuvat Kaupluse kinnistut

Pajusi Vallavalitsus müüb  Kalana külas asuva Kaupluse kinnistu , millel asuvad kauplusehoone ja ladu. Kinnistusraamatu registriosa nr 2807935, katastritunnus 57301:003:0108, ärimaa,...

Alates 01.01.2017 hakkavad Pisisaare ja Vägari külas kehtima uued veeteenuse hinnad

  Pisisaare ja Vägari küla  veevarustuse teenus 1.97 €/m 3 . Hinnale lisandub käibemaks 20%. Reovee ärajuhtimise teenus 2,11  €/m 3 . Hinnale lisandub...

Koolitoetuse taotlemine 2016. aastal

Koolitoetuse määramine ja kord - Koolitoetust määratakse ja makstakse kõigile üldhariduskoolide ja kutsekoolide õpilastele kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab jooksval...

Badminton Cup harrastajatele

16. oktoobril algavad "Badminton Cup harrastajatele" etapid kolmes erinevas võistluspaigas-  Pisisaare spordikeskuses, Jõgeva spordikeskuses "Virtus" ja Põltsamaa Felixhallis.  ...

Põhi- või keskhariduseta täiskasvanud!

TÄHELEPANU               kõik, kellel on PÕHIKOOL või KESKKOOL jäänud lõpetamata.   Lõpetatud haridus...

Õpilaste sõidukaardid

  Õpilaste sõidukaardid kehtivad ka uuel õppeaastal. Suve jooksul kadunud või katki läinud kaardi asemele peab õpilane uue kaardi ostma (2€) ning selle isikustama. Kaarti saab osta...

Maaelu arengu toetused ja haldusreform

Maaeluministeeriumi kiri " Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi  meetmete rakendamise tingimustest haldusreformi järgselt"   ...