Pajusi valla üldplaneering

25.10.17


Pajusi valla üldplaneering on kehtestatud Pajusi Vallavolikogu 27. mai 1999 määrusega nr 42 ja on jõus alates 1. juunist 1999.

Üldplaneeringu kirjalik osa

Pajusi valla üldplaneeringu maakasutuskaart

Üldplaneeringut muutev Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu põhijoonis

(Pajusi Vallavolikogu 21. septembri 2017 otsus nr 186)

 

 

Pajusi valla üldplaneeringu ülevaatamine


Pajusi Vallavolikogu 17. aprilli 2014. a otsusega nr 24 kinnitati Pajusi valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused ning jäeti Pajusi Vallavolikogu 27. mai 1999 määrusega nr 42 kehtestatud Pajusi valla üldplaneering kehtima.

Pajusi Vallavolikogu 17. aprill 2014 otsus nr 24

LISA Pajusi Vallavolikogu  17. aprill 2014 otsusele nr 24 

Toimetaja: MARELLE MÄND