Alates 01.01.2018 on Põltsamaa valla kodulehe aadress  https://poltsamaavald.kovtp.ee
Pajusi valla lehele uut informatsiooni ei lisata!

uudised ja teated

Pajusi vallast


Pindala - 232,4 km2

Elanike arv (01.01.2017) 1248

Asustustihedus 5,8 inimest km2

Külade arv – 22

Pajusi Vallavalitsus – Vallamaja, Kalana küla, Jõgeva maakond 48205

77 64 195, info@pajusi.ee

www.pajusi.ee

 

Pajusi vald paikneb Jõgeva maakonna loodeosas, piirneb ida poolt Jõgeva valla, lõuna poolt Põltsamaa valla, kagu poolt Puurmani valla ning loode poolt Järvamaa Koigi ja põhjast Koeru vallaga. Pajusi valla territoorium hõlmab 232,4 km 2.

Haldusjaotus Pajusi vallas on 22 küla. Igal külal on oma ajalugu. Suurte ja jõukate küladena on erinevatel aegadel esinenud Pajusi, Kalana, Luige, Lahavere, Tapiku, Aidu.

Loodus Pajusi valla peamisteks loodusrikkusteks on viljakas põllumajanduslik maa ja mets, maavaradest on olulisemad paekivi ja turba varud. Valla põhjapoolne osa on rikas metsa poolest, asustus on hõre. Omaette vaatamisväärsus on loodus, metsades esineb põtru, metskitsi, metssigu.

Veekogudest asub valla territooriumil Aidu järv. Vald piirneb läänest ja põhjast Põltsamaa jõega.

Rahvaarv 1. jaanuari 2017.a. seisuga oli Pajusi vallas 1248 elanikku.

Kultuur Vallas on 1 rahvamaja – Pajusi Rahvamaja ja 3 raamatukogu - Aidu, Pajusi ja Tapiku raamatukogud.

Sport 2016.a. alguses avatud Pisisaare Spordikeskuses on pallimängusaal ja jõusaal.

Haridus Pajusi vallas töötab 2 lasteaed-algkooli - 4-klassiline Aidu Lasteaed-Algkool  18 lasteaialapse ja 11 õpilasega ja 6-klassiline Pisisaare Algkool 24 õpilase ja 17 lasteaialapsega.

Maamajandus Pajusi vallas tegelevad ettevõtted mitmesuguste tegevusaladega – taime- ja loomakasvatus, köögiviljakasvatus, paekivi kaevandamine ja killustiku tootmine, pehme mööbli valmistamine, elektritööde teostamine, kauba- ja reisijatevedu, metsamajandus, mesindus, kalakasvatus, toiduainete tootmine. Suuremateks tööandjateks on AS Pajusi ABF, OÜ Pajusi mööbel, AS Kaltsiit ja OÜ Eltor.  

     Pajusi Vallavalitsus
     Vallamaja
     Kalana küla
     48205 Jõgevamaa
     Telefon: 776 4195
     E-mail:
info@pajusi.ee
     Pajusi vald Facebookis
     Registrikood: 75012529
     
Vallamaja avatud E-R 8.00-16.00

Statistika

Rahvaarv: 1248
Pindala: 232,4 km²
Suurim asula: Pisisaare (300)
Koole: 2

Mis toimub