Tutvustus

8.09.16

Pisisaare Algkooli ajalugu algab aastast 1853, mil Pajusi mõisa omanik von Wahl asutas mõisatööliste lastele kooli.

Seda esimest kooli nimetati rahvasuus Mõisamäe kooliks. Esimene koolimaja oli õlgkatusega palkehitis ja koosnes klassiruumist, sahvrist, õpetajate toast ja laudast. Esimeseks õpetajaks olnud Epro nimeline mees. Koolis õpetatud lugemist, kirjutamist, rehkendamist ja usuõpetust. Suurem osa ajast kulutatud piibliloo tuupimiseks. Õppus koolis kestis kaks aastat. Esimene koolimaja hävis tules 28. märtsil 1872.a.

Pärast põlemist, samal suvel, ehitati uus koolimaja praegusele kohale. See on vana koolimaja põhjapoolne osa. Hoones oli eeskoda, klassiruum, sahver, õpetajate tuba ja köök. Klassiruumis seisid pikad lauad, mida kasutati nii õppimiseks, söömiseks kui ka magamiseks.

1901.a. ehitati koolimaja pikemaks. Uues majas asusid suur klassituba, õpilaste magamistoad, köök, söögituba ja kolme ruumiline õpetaja eluruum, kaks sahvrit ning kaks eeskoda. Aasta hiljem kaeti uus osa püstlaudisega.

1924/1925 õ.-a. hakati tunde andma ka eelkooliõpilastele.Iga kuu esmaspäeval ja kolmapäeval kelle 13-15 oli neil kavas joonistamine, käsitöö, kodulugu laulmine ja pulgakestega arvutamine. Samuti tutvustati häälikuid ja seati kokku lihtsaid sõnu.

1930.a. paigutati kooli telefon.

1935.a. alustati koolimaja juurdeehitusega, mis valmis 1936.a. Uus koolihoone ongi vanale risti otsa ehitatud ja sellega ühendusse viidud. Alumisele korrusele oli ehitatud käsitööklass, tütarlaste magamistuba, õpetaja korter; ülemisele korrusele aga kolm klassiruumi.

Nõukogudeaastatel jätkas kool tegutsemist.

1964.a. said üle värvitud kõik koolimaja ruumid ja põrandad.

Koolis on klasside arv pidevalt muutunud. 1970 –ndatel aastatel, väiksemate koolide kaotamise ajal, oli Pisisaare koolil õnn jääda töötama.

 

1997.a. vajas koolihoone kapitaalremonti. Paari aasta jooksul uuendati maja elektrisüsteem ja paigaldati valvesignalisatsioon.

 

Tänaseks on koolimaja teinud läbi noorenduskuuri:

2007.a. rekonstrueeriti ruumid lasteaia rühma tarbeks, õpetajate tuba ning rajati aiaga piiratud mänguväljak 6 atraktsiooniga.

2008.a. välja ehitati poiste ja tüdrukute duširuumid ning köögi abiruum, vahetati aknad köögis ja söögisaalis.

2009.a. remonditi 2 korruse klasside osa, tualettruumid, koridorid ja tööõpetuse klassid.

 

Pisisaare Algkool on Pajusi Vallavalitsuse hallatav asutus.

2016/17 õppeaastal õpib Pisisaare Algkoolis 24 õpilast ning lasteaias käib 17 last. 1. klassi läks 2 last.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND