Pajusi vallast

8.11.17

 Pindala - 232,4 km2

Elanike arv (01.01.2016) 1302

Asustustihedus 6,4 inimest km2

Külade arv – 22

Pajusi Vallavalitsus – Kalana küla, Jõgeva maakond 48205

77 64 195, info@pajusi.ee

www.pajusi.ee

 

Pajusi vald paikneb Jõgeva maakonna loodeosas, piirneb ida poolt Jõgeva valla, lõuna poolt Põltsamaa valla, kagu poolt Puurmani valla ning loode poolt Järvamaa Koigi ja põhjast Koeru vallaga. Pajusi valla territoorium hõlmab 232,4 km 2.

Haldusjaotus Pajusi vallas on 22 küla. Igal külal on oma ajalugu. Suurte ja jõukate küladena on erinevatel aegadel esinenud Pajusi, Kalana, Luige, Lahavere, Tapiku, Aidu.

Loodus Pajusi valla peamisteks loodusrikkusteks on viljakas põllumajanduslik maa ja mets, maavaradest on olulisemad paekivi ja turba varud. Valla põhjapoolne osa on rikas metsa poolest, asustus on hõre. Omaette vaatamisväärsus on loodus, metsades esineb põtru, metskitsi, metssigu.

Veekogudest asub valla territooriumil Aidu järv. Vald piirneb läänest ja põhjast Põltsamaa jõega.

Rahvaarv 1. jaanuari 2016.a. seisuga oli Pajusi vallas 1302 elanikku.

Kultuur Vallas on 1 rahvamaja – Pajusi Rahvamaja ja 3 raamatukogu - Aidu, Pajusi ja Tapiku raamatukogud.

Haridus Pajusi vallas töötab 2 lasteaed-algkooli - 4-klassiline Aidu Lasteaed-Algkool  21 lasteaialapse ja 11 õpilasega ja 6-klassiline Pisisaare Algkool 24 õpilase ja 23 lasteaialapsega.

Maamajandus Pajusi vallas tegelevad ettevõtted mitmesuguste tegevusaladega – taime- ja loomakasvatus, köögiviljakasvatus, paekivi kaevandamine ja killustiku tootmine, pehme mööbli valmistamine, elektritööde teostamine, kauba- ja reisijatevedu, metsamajandus, mesindus, kalakasvatus, toiduainete tootmine. Suuremateks tööandjateks on AS Pajusi ABF, OÜ Pajusi mööbel, AS Kaltsiit ja OÜ Eltor  

Toimetaja: MARELLE MÄND