Aidu Lasteaed-Algkool

8.09.16

Kooliharidust on Aidus teadaolevalt antud 1850- ndatest aastatest alates, esimene kool asus Rehe talu majas.

1865.a. ehitati Aidu vallakool. See kool oli ühe klassiruumiga ning seal õppisid koos kolme klassi lapsed. Koolis õpetati piiblilugu, katekismust, kirikulaulu, rehkendust ja emakeelt.

Alates 1925.a. oli kool juba 4 klassiline ja õppeaineteks lisandusid maateadus, loodusõpetus, joonistamine, võimlemine.

1944.a. lahingute käigus põles koolimaja maha ning 1944/1945 õ.-a. käisid lapsed koolis Sulustveres.

1945.a. võeti koolimajana kasutusele endine Aidu vallamaja. Koolis tegutsesid õpetajate juhendamisel poisteansambel, tütarlaste ansambel, näitering, tantsuring, võilemisring, mudilasorkester. Aidu Algkool töötas 1973.aastani. Lapsi oli koolis sel ajal 27, kuid alates 1. septembrist 1973.a otsustati Aidu Algkool sulgeda.

 

Aidu Lasteaed-Algkooli hoone valmis 1973. a. Sama aasta 8. oktoobril avati selles Põdra sovhoosi Lastepäevakodu. Lapsi oli sel ajal lasteaias 70 ringis. Ja kuna järgnevatel aastatel kasvas ka kooliealiste laste arv siis hakati mõtlema kooli taasavamise peale.

1988. a. avati lastepäevakodu ruumides 1. klass. Asutuse nimeks sai Põdra Lasteaed - Algkool. Järgnevatel aastatel alustasid 2 klass, 3 klass ning 1991/1992 õ-a. oli kool muutunud 4 klassiliseks.

1992. a. muudeti asutuse nimi kohanime järgi Aidu Lasteaed- Algkooliks.

 

Viimastel aastatel on koolimaja teinud läbi uuenduskuuri:

2007.a. alanud ümberehituste käigus remonditi 1/3 majast. Seniste ebapraktiliste ruumide asemel on tänaseks jõutud remontida koolilaste tualett ja  - duširuumid, samuti lasteaia noorema rühma riietusruum ning tualettruum.

2008.a. rajati hoonele maakütte baasil küttesüsteem.

2009.a. viidi vastavalt ehitusprojektile läbi täielik rekonstrueerimine – 4 klassiruumi, garderoob, koridor, söögisaal, õpetajate tuba, direktori kabinet.

 

Aidu Lasteaed – Algkool on Pajusi Vallavalitsuse hallatav asutus.

2016/17 õa õpib Aidu Lasteaed - Algkoolis 11 õpilast ning lasteaias käib 18 last. 1. klassi läks 4 last.

 

 

Koolis tegutsevad huviringid:

Muusikaring

Näitering

Sõnakunstiring (etlemine, luuletuste esitamine)

Tants

Rütmikaring

Pühapäevakool

Toimetaja: MARELLE MÄND