Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajad

25.07.17
Toetuse saaja Projekti nimi Taotluse
rahuldamise aasta
Taotletud toetuse
summa (riik + KOV kokku
Taotlusel omafinantseeringu
summa
Anne Vainlo Telliskivi maaüksuse puurkaevu puurimine ja veetõsteseadmete paigaldamine 2008 50296 25224
Taivo Rohtla  Rohtla maaüksusele kaevu puurimine 2008 33006 16554
Elmar Soolepp Olli maaüksusele kaevu puurimine 2008 33006 16554
Mare Lettens Savi maaüksuse puurkaevu puurimine ja veetõsteseadmete paigaldamine 2008 46367 23253
Mäidu Altermann Altermanni maaüksusele kaevu puurimine 2008 33006 16554
Rein Kongas Juhani majapidamisele kaevu puurimine ja veetõsteseadmete paigaldamine 2008 50296 25224
Erich Valksaar Valksaare kinnistu puurkaevu puurimine ja veetõsteseadmete paigaldamine 2008 50296 25224
Boris Eichelmann Väljaotsa kinnistu puurkaevu puurimine 2008 33006 16554
Kaido Reiman Kivioja kinnistul asuva ühepereelamu kaevule rauaärastusfiltri ja veepehmendi paigaldamine 2008 14032 7038
Jan Pähkel Otsa maaüksuse puurkaevu vee pumpamise seadmete paigaldamine, trassi rajamine ja elektriseadmete paigaldamine 2008 29216 14653
Tarmo Liias Tapiku pumbamaja kinnistu veepuhastusseadmete paigaldamine 2008 30162 15127
Helen Sutt Lahavere pumbajaama veevarustusseadmete rekontrueerimine ja veepuhastusseadmete paigaldamine 2008 56807 32691
Teet Seer Pihlaka ja Kase kinnistul asuvate pereelamute kaevu renoveerimine ning rauafiltri ja pehmendi paigaldamine nõuetele vastava joogivee saamiseks 2008 44704 22421
Jaan Sutt Laane maaüksusele kaevu puurimine 2009 18381.00 9219.00
Tõnis Laisaar Nõmmiku-Hansu talu puurkaevu rajamine 2009 18380.00 9220.00
Guido Daniel Vorsti küla, puurkaevu pesu/süvendamine, pumbamaja sisustuse uuendamine, rajatud hooneväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine, veeanalüüs 2009 3460.50 1735.48
Virve Pagi Välba maaüksuse veeterassi ehitus koos lisaseadmetega 2010 47020 23580.00
Tarvo Teras Tatramäe talu puurkaevu rajamine 2010 19181 9619.00
Ene Eerma Eermaa kinnistule puurkaevu rajamine 2010 20779 10421.00
Marko Ilves Silla talule puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete ja torustiku paigaldamine 2010 2236.65 1118.71
Milvi Altvälja Laugi kinnistule kaevu puurimine 2010 2563.37 1282.07
Tarmo Õun Rehe kinnistule puurkaevu rajamine 2010 2819.01 1409.89
Katrin Vilde Põllu kinnistule kaevu puurimine 2010 1226.98 613.68
Sirje Nurka Kasenöpsiku kinnistule puurkaevu ja veetrassi rajamine ja veetõsteseadmete paigaldamine 2011 2501 1255.00
Albert Viks Puurkaevu rajamine Andrese maaüksusele 2011 1239 621.00
Tiit Serp Puurkaevu rajamine Loigu maaüksusele 2011 1239 621.00
Signe Noormägi Puurkaevu ja veetrassi rajamine Noormägi kinnistul Kõpu külas, Pajusi vallas, Jõgevamaal 2011 2581.00 1295
Kalle Lepiste Laari talu kaevu rekonstrueerimine ja liitmine majaga 2011 1431.00 717.41
Maia Lepiste Liivamäe kanalisatsioon 2013 3278 1639
Meelis Venno Meierei kinnistule kanalisatsiooni rajamine 2013 3580 1790
Jaan Siniroht Kännusaare katastriüksusele puurkaevu rajamine 2013 1600 800
Gerly Orumaa-Sellak Vanaveski vesi tuppa 2013 2576 1288
Kalle Lüütsepp Kaevu rajamine Oti talus Aidu külas Pajusi vallas 2013 1720 860
Meelis Rääk Kuslapi kinnistu kanalisatsiooni torustiku, biopuhasti ja puurkaevu pumba projekteerimine ja paigaldus 2013 6500 3640
Ene Green Kadariku talule puurkaevu rajamine ja veetõste seadmete paigaldamine 2014 3120 1560
Maarika Neeme Maarika kinnistule puurkaevu rajamine 2014 3346 1674
Sirje Nurka Kanalisatsioonisüsteemi rajamine, septiku soetamine ja paigaldamine Kasenöpsiku kinnistule 2014 2560 1280
Tarmo Õun Biopuhasti rajamine Rehe kinnistule 2014 3280 1640
Katrin Nõmme Robomõisa veevarustuse rajamine 2014 6500 3280
Meelis Lehtmets Tanni talu vesi 2014 2828 1414
Diana Tuul Juhani kinnistule puurkaevu puurimine ja puhastusseadmete paigaldamine 2014 5776 2888
Sirje Kiisel Küti talu kanalisatsioon 2015 1960 980
Maimo Raudpuu Lepiku talu puurkaev 2015 1112 556
Hans Lepik Pärnamäe vesi ja kanalisatsioon 2015 2732 1366
Milvi Altvälja Laugi kanalisatsioon 2015 1706,66 853,34
Jaan Sutt Laane talu omapuhasti rajamine 2015 1916,10 957,90
Aleksandra Kallas Aasa talu omapuhasti rajamine 2015 2172,91 1086,29
Tiit Serp Uusloigu kanalisatsiooni rajamine 2015 1608,26 804,14
Luule Pähkel Pähkli talu vesi ja kanalisatsioon 2015 4504 2252

Reigo Viks ja 
Tiit Skobiej

Ühise septiku paigaldamine ja imbväljaku rajamine Vägari külas Laisaare tee 8 ja Laisaare tee 10 asuvatele majapidamistele 2015 2280 1140
Kairi Tross Sopimetsa küla, Saare talu kanalisatsioonisüsteem 2016 1468,00 734,00
Asta Jürgens Prikso puurkaevu rajamine 2016 2324,66 1162,34
Kalju Ivask Raba talu omapuhasti rajamine 2016 1780,00 890,00
Maria-Liisa Tehver Soone puurkaevu rajamine 2016 2296,60 1148,40
Lembit Proos Proosi puurkaevu rajamine 2016 2340,60 1170,40
Ott Valk Pajusi küla, Lodi kinnistu biopuhasti rajamine 2016 3708,00 1854,00
Allan Leego Kivisaare kanalisatsiooni rajamine 2016 4092,00 2046,00
Igor Krõlov Tomingamäe puurkaev 2016 2376,67 1188,33
Varja Arusoo Oti septiku rajamine 2016 1860,00 930,00
Margus Kivikangur Kangru kogumismahuti rajamine 2016 3120,00 1560,00
Kulno Luutre Pihla, kanalisatsioonisüsteemide rajamine 2016 1688,87 1161,13
Janar Väär Luha biopuhasti rajamine 2017 3555,34 1886,66
Janar Väär Luha puurkaevu rajamine 2017 2944,66 1622,34
Märt Härmaste Muda kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2017 5330,00 2665,00
Marko Ilves Silla kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2017 1806,09 907,91
Mart Jäger Ülesoone juurdepääsutee 2017 1144,00 572,00
Vaidu Martjan Martjani kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2017 2468,00 1234,00
Ülo Antsmaa Uuetoa kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2017 4666,40 2333,20
Karmo Eesmäe Põllu kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2017 3864,00 1932,00
Karmo Eesmäe Põllu veesüsteemi rajamine 2017 1972,00 986,00
Joosep Mölder Matsi biopuhasti paigaldus 2017 4778,40 2389,20

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND