Suplusvee kvaliteet Pajusi vallas

15.08.17


Terviseameti järelevalve all on Aidu tehisjärve ja Pajusi küla Tiigi kinnistu supluskohad, mille haldajaks on Pajusi Vallavalitsus.

Aidu tehisjärve ja Pajusi küla Tiigi kinnistu supluskoha seirekalender 2017. a suplushooajaks on järgmine:

Veeproovi võtmise aeg Vee analüüs
21. nädal- 24. mai Katseprotokoll nr TL2017/V1279B ja TL2017/V1280B
25. nädal- 20. juuni Katseprotokoll nr TL2017/V1554B ja TL2017/V1555B
27. nädal – 11. juuli Katseprotokoll nr TL2017/V1710B ja TL2017/V1711B
32. nädal – 8. august Katseprotokoll nr TL2017/V1916B ja TL2017/V1917B
 
Maakond Supluskoha nimetus Viimane proovivõtu kuupäev Suplusvee kvaliteedi vastamine normidele Märkused
Jõgeva maakond Aidu tehisjärve supluskoht 8. august 2017 Väga hea veekvaliteet  
Jõgeva maakond Pajusi küla Tiigi kinnistu supluskoht 8. august 2017 Halb veekvaliteet

 

Andmed on võetud Terviseameti koduleheküljelt.