Avalduste vormid

13.01.17

 

  • Avaldus sotsiaaltoetuse taotlemiseks-  määratakse toimetulekuraskustes isikutele ja perekondadele hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks. Avaldusele peab olema lisatud kulusid tõendav maksedokument ja märgitud perekonna eelneva kuu sissetulekud.

 

  • Hooldajatoetuse taotlus- taotlusele peab olema lisatud isikut tõendav dokument (hooldatava/hooldaja), otsus puude raskusastme kohta, rehabilitatsiooni plaan.

 

  • Matusetoetuse taotlusmääratakse lahkunu, kelle elukoht oli rahvastikuregistri alusel Pajusi vald, matusekulude osaliseks katmiseks.

 

 

  • Hoolekandeteenuse eest tasumise taotlus- õigus taotleda isikul, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa hoolekandeteenuse eest tasumiseks ja kelle hoolekandeteenust ei ole võimelised finantseerima ülalpidamiskohustusega isikud, kahjustamata enese tavalist ülalpidamist.

 

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND