Projekteerimistingimused

6.05.16

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt või paberkandjal ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse.

Vormid:

  1. Projekteerimistingimused detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel
  2. Projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul

 

Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat. Kui sama taotluse esemega on antud uued projekteerimistingimused, muutuvad varem antud projekteerimistingimused kehtetuks.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND