Volikogu 6. koosseisu otsused

25.07.14
Number Kuupäev Pealkiri
01 01.11.2005 Pajusi Vallavolikogu aseesimehe valimine
02 10.11.2005 Vallavanema valimine
03 10.11.2005 Pajusi Vallavolikogu komisjonide moodustamine
04 10.11.2005 Pajusi Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe valimine
05 10.11.2005 Pajusi Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe valimine
06 10.11.2005 Pajusi Vallavolikogu majanduskomisjoni esimehe valimine
07 10.11.2005 Pajusi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
08 10.11.2005 Pajusi Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimehe valimine
09 10.11.2005 Pajusi Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimehe valimine
10 10.11.2005 Pajusi Vallavolikogu majanduskomisjoni aseesimehe avalimine
11 10.11.2005 Pajusi Vallavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimine
12 24.11.2005 Pajusi Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu valimine
13 24.11.2005 Pajusi Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine
14 24.11.2005 Pajusi Vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
15 24.11.2005 Pajusi Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine
16 24.11.2005 Pajusi valla esindajate valimine Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu volikogusse
17 24.11.2005 Pajusi valla esindajate valimine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule
18 24.11.2005 Pajusi Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitamine
19 24.11.2005 Pajusi Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
20 15.12.2005 Vallavanemale preemia maksmine
21 15.12.2005 Vallavara soetamine
22 15.12.2005 Esindaja nimetamine Pisisaare Algkooli ja Aidu Lasteaed-Algkooli hoolekogusse
23 15.12.2005 Korteri Vägari 20-3 võõrandamine
24 15.12.2005 Korteri Vägari 20-4 võõrandamine
25 15.12.2005 Korteri Vägari 6-5 võõrandamine
26 15.12.2005 Lahavere 4-krt elamu korteri nr 2 võõrandamine
27 15.12.2005 Pajusi Vallavolikogu 26. mai 2005. a. otsuse nr 166 "Sõiduauto Peugeot 306 võõrandamine" muutmine
28 15.12.2005 Seisukoha andmine kinnisasja omandamise lubamise otsustamiseks
29 19.01.2006 Pajusi valla osalemine mittetulundusühingus Jõgevamaa Koostöökogu
30 19.01.2006 Seisukoha andmine kinnisasja omandamise lubamise otsustamiseks
31 19.01.2006 Korteri Vägari 20-15 vahetamine Esta Väljaarule kuuluva korteriga Vägari 20-13
32 19.01.2006 Vallavara soetamine
33 22.02.2006 Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine
34 22.02.2006 Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine
35 22.02.2006 Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine
36 22.02.2006 Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine
37 22.02.2006 Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine
38 22.02.2006 Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine
39 22.02.2006 Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine
40 22.02.2006 Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejatele tähtaja määramine kokkuleppe sõlmimiseks
41 22.02.2006 Audiitori määramine
42 30.03.2006 Halduslepingu sõlmimiseks volituse andmine
43 30.03.2006 Kehtestatud planeeringute ülevaatamine
44 30.03.2006 Riigivara tasuta omandamine Pajusi vallale
45 30.03.2006 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
46 30.03.2006 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine
47 30.03.2006 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine
48 30.03.2006 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine
49 30.03.2006 Ettepanek vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmiseks
50 30.03.2006 Raha eraldamine reservfondist
51 15.05.2006 Pajusi Vallavolikogu 30.03.2006 otsuse nr 49 "Ettepanek vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmiseks" ülevaatamine ja muutmine
52 18.05.2006 Vara mahakandmine
53 18.05.2006 Vara mahakandmine
54 18.05.2006 Vallavara võõrandamine
55 18.05.2006 Vallavanema puhkus
56 18.05.2006 Vallavanema lähetus
57 18.05.2006 Raha eraldamine reservfondist
58 27.06.2006 Pajusi valla 2005. a. majandusaasta aruande kinnitamine
59 27.06.2006 Koolide juhtimise ümberkorraldamine
60 27.06.2006 Raha eraldamine reservfondist
61 14.09.2006 Pajusi Vallavolikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse
62 12.10.2006 Laenu võtmine
63 12.10.2006 Kinnistu Pajusi 8-krt elamu võõrandamine
64 12.10.2006 Korteriomandi Pisisaare 5-1 võõrandamine
65 12.10.2006 Korteriomandi Pisisaare 5-3 võõrandamine
66 23.11.2006 Vallavarakomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine
67 23.11.2006 Raha eraldamine reservfondist
68 23.11.2006 Seisukoha andmine ostueesõiguse teostamiseks kinnisasja müügil
69 23.11.2006 Pajusi Vallavolikogu 30. mai 2002 otsuse nr 105 muutmine
70 23.11.2006 Pajusi Vallavolikogu 27. juuni 2002. a. otsuse nr 113 muutmine
71 21.12.2006 Pajusi Vallavolikogu 24. novembri 2005. a. otsuse nr 18 "Pajusi Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitamine" muutmine
72 21.12.2006 Pajusi Vallavolikogu 24. novembri 2005. a. otsuse nr 72 "Pajusi Vallavalitsuse liikmete kinnitamine" muutmine
73 21.12.2006 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
74 21.12.2006 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
75 21.12.2006 Vallavanemale preemia maksmine
76 25.01.2007 Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
77 25.01.2007 Audiitori määramine
78 25.01.2007 Rahvakohtunike kandidaatide valimine
79 22.02.2007 Audiitori määramine
80 19.04.2007 Seisukoha andmine kinnisasja omandamise lubamise otsustamiseks
81 19.04.2007 Laenu võtmine
82 19.04.2007 Menetluse lõpetamine ja Pajusi Vallavolikogu 30.05.2002. a. otsuse nr 105 muutmine
83 19.04.2007 Menetluse lõpetamine ja Pajusi Vallavolikogu 30.05.2002. a. otsuse nr 105 muutmine
84 19.04.2007 Menetluse lõpetamine ja Pajusi Vallavolikogu 30.05.2002. a. otsuse nr 105 muutmine
85 19.04.2007 Menetluse lõpetamine ja Pajusi Vallavolikogu 30.12.2002. a. ptsuse nr 13 muutmine
86 19.04.2007 Volikogu esimehe ja vallavanema lähetus
87 24.05.2007 Seisukoha andmine kinnisasja omandamise lubamise otsustamiseks
88 24.05.2007 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
89 24.05.2007 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
90 24.05.2007 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
91 24.05.2007 Vallavanema puhkus
92 24.05.2007 Varalise kohustuse võtmine
93 21.06.2007 Pajusi valla 2006. a. majandusaasta aruande kinnitamine
94 20.09.2007 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
95 20.09.2007 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
96 20.09.2007 Seisukoha andmine kinnisasja omandamise lubamise otsustamiseks
97 25.10.2007 Osalemine pilootprojektis "KOV volikogu/valisuse infosüsteem"
98 25.10.2007 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
99 25.10.2007 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
100 25.10.2007 Vallavara soetamine
101 20.12.2007 Pisisaare Algkooli ümberkujundamine
102 20.12.2007 Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejatele tähtaja määramine kokkuleppe sõlmimiseks
103 20.12.2007 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
104 20.12.2007 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
105 20.12.2007 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
106 20.12.2007 Vallavanemale preemia maksmine
107 24.01.2008 Vallavanema puhkus
108 14.02.2008 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
109 14.02.2008 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejatelt täiendavate dokumentide nõudmine
110 14.02.2007 Pajusi valla aukodaniku nime omistamine
111 14.02.2008 Pajusi valla teenetemärgi omistamine
112 20.03.2008 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
113 24.04.2008 Audiitori määramine
114 24.04.2008 Pajusi Vallavolikogu otsuse muutmine
115 24.04.2008 Üüri määrade ja hooldustasu kehtestamine
116 24.04.2008 Lähetuskulude hüvitamine
117 19.06.2008 Pajusi valla 2007. a. aastaaruande kinnitamine
118 19.06.2008 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
119 19.06.2008 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
120 19.06.2008 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
121 19.06.2008 Nõusoleku andmine ühistaotluse esitamiseks
122 04.09.2008 Volituse andmine hajaasustuse veeprogrammi programmidokumendist tulenevate ülesannete täitmiseks
123 04.09.2008 Ajutise komisjoni moodustamine
124 16.10.2008 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
125 16.10.2008 Peremeheta ehitise hõivamise menetluse algatamine
126 16.10.2008 Seisukoha andmine kinnisasja omandamise lubamise otsustamiseks
127 16.10.2008 Kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine
128 20.11.2008 Vallavara soetamine
129 18.12.2008 Jäätmekava ajakohastamise algatamine
130 18.12.2008 Volituse andmine avaliku konkursi korraldamiseks
131 18.12.2008 Vallavanemale preemia maksmine
132 18.12.2008 Pajusi Vallavolikogu 16.10.2008 otsuse nr 124 muutmine
133 22.01.2009 Pajusi valla 2009. aasta eelarve
134 22.01.2009 Ehitise peremehetuse tuvastamine
135 22.01.2009 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
136 22.01.2009 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
137 22.01.2009 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
138 22.01.2009 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
139 22.01.2009 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
140 22.01.2009 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
141 22.01.2009 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
142 22.01.2009 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
143 22.01.2009 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
144 22.01.2009 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
145 22.01.2009 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
146 22.01.2009 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
147 22.01.2009 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
148 22.01.2009 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
149 22.01.2009 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
150 22.01.2009 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
151 22.01.2009 Pajusi valla vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kinnitamine
152 19.02.2009 Pajusi Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimehe valimine
153 19.02.2009 Pajusi valla aukodaniku nimetuse omistamine
154 19.02.2009 Pajusi valla teenetemärgi omistamine
155 19.02.2009 Pajusi Vallavolikogu 20.12.2007 otsuse nr 105 kehtetuks tunnistamine
156 19.02.2009 Pädevuse delegeerimine
157 19.02.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
158 19.03.2009 Audiitori määramine
159 19.03.2009 Põltsamaa vallas vee-ettevõtja määramine ja OÜ-le Põltsamaa Vallavara ainuõiguse andmine tegutsemiseks Pajusi valla Pisisaare, Kalana ja Vägari tegevuspiirkondades vee-ettevõtjana
160 19.03.2009 Kasusaaja määramine
161 07.05.2009 Pajusi valla 2009. aasta 1. lisaeelarve
162 07.05.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
163 07.05.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
164 07.05.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
165 07.05.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
166 07.05.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
167 07.05.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
168 07.05.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
169 07.05.2009 Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
170 07.05.2009 Omafinantseeringu garanteerimine
171 07.05.2009 Vallavanema puhkus
172 18.06.2009 Pajusi Vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste kinnitamine
173 18.06.2009 Pajusi valla 2008. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
174 18.06.2009 Pajusi valla 2009. aasta 2. lisaeelarve
175 18.06.2009 Vallavara üleandmine
176 19.06.2009 Pajusi valla valimiskomisjoni moodustamine
177 16.07.2009 Vallavolikogu liikmete arvu määramine
178 16.07.2009 Pajusi Vallavolikogu 2009. aasta valimisteks valimisringkomdade arvu, piiride, numeratsiooni ja mandaatide arvu määramine
179 16.07.2009 Vara tasuta võõrandamine
180 27.08.2009 Seisukoha andmine Einar Juhkami geoloogilise uuringu loa taotlusele
181 27.08.2009 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava eelnõu kooskõlastamine
182 27.08.2009 Hoonestusõiguse seadmine Tiigi kinnistule
183 24.09.2009 Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
184 24.09.2009 Riigile kuuluva kinnisasja Pajusi vallale tasuta võõrandamise taotlemine
185 24.09.2009 Pajusi valla 2009. aasta 3. lisaeelarve

 

Toimetaja: MARELLE MÄND