Noorte Tugila programm

13.10.16

Noorte Tugila  programm aastateks 2015-2018 – 15-26  aastastele noortele, kes ei ole hõivatud õppimisega ega töötamisega; noortele emadele ja puudega noortele

 

Noorte Tugila on loodud noorte toetamiseks, et pakkuda tegevusi, mis toetaksid kooli või tööellu suundumist.
Programm on noortekeskuste põhine ning noorel on vaja selleks pöörduda lähima noortekeskuse noorsootöötaja poole, kes noorega edasi tegeleb.
Jõgevamaal  toetavad noori: Jõgeva valla ja linna noortekeskused, Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus ning  Torma noortekeskus.

Programmi idee on aidata noort, kes mingil põhjusel ei õpi ega tööta ning vajab uuesti õppima asumiseks  või tööle saamiseks juhendamist ja nõustamist. Iga noorega tegeleb noorsootöötaja individuaalselt.
Võimalused Noorte Tugila raames: töövarjupäev ettevõttes, õppida koos tundma erinevaid ameteid, individuaalsed vestlused, grupitööd  vajaduse põhiselt, võimalust leida sobiv õpikeskkond, karjäärinõustamist, õppevisiite, tuge kontakti loomisel ettevõtjatega või asutustega, abi vabatahtliku tegevuse leidmisel, abi huvitegevuse leidmisel, abi enese analüüsimisel, tugevuste ja oskuste väljaselgitamisel jpm.

Sihtgrupp: 15-26 aastased noored, kes ei õpi ega tööta; noored emad, kelle laps on saanud 1,5 aastaseks või emapalk on lõppenud; puudega noored.


Programm töötab Euroopa Liidu Sotsiaalfondi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöökeskuse ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse koostöös.

Rohkem infot küsi: 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND

Kutsume Pajusi valla noori vanuses 7-26 aastat osalema arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus

16.09.16

Täites järgneva küsimustiku, annad Pajusi vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisele rohkem tähelepanu. Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel. Iga vastaja arvamus on meie jaoks oluline.

Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks.

Vastates palun vali see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem. 

Küsimused on üldjuhul esitatud 2015/2016 õppeaasta kohta.

Oma arvamust saad avaldada:
- täites paberankeedi ning see tagastada Pisisaare Algkooli, Aidu Lasteaed-Algkooli, Pisisaare Spordikeskusesse või Pajusi Vallavalitsusse;
- täites ankeedi digitaalselt ja see saata aadressil reet@pajusi.ee
või täites allpool oleva elektrooniliselt täidetava vormi

Andmeid kogutakse kuni 23. septembrini.

Ankeedid:

Ankeet noortele vanuses 7-12 aastat

Ankeet noortele vanuses 13-26 aastat

 

Elektrooniliselt täidetav ankeet 13-26. aastastele 

 

 

Toimetaja: REET ALEV