Majanduskomisjon

6.01.15

Esimees: Kaia Kirsimägi

Aseesimees: Anu Karv

Liikmed: Kaire Koit, Mark Liivamägi, Heino Puide, Märt Jõe, Jaan Sutt, Meelis Rääk

 

Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad kõik Pajusi valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku eelarve ja majandustegevusega seotud küsimused, sealhulgas:

- vallaeelarve koostamine, kasutamine, muutmine ja täitmine;

- vallale laenude ja muude rahaliste kohustuste võtmine;
- vallavara kasutamine ja käsutamine;
- vallaeelarvesse laekuvate maksude määra kehtestamine;
- kohalike maksude ja koormiste ning nende määra ja hinna kehtestamine;
- valla arenguprioriteetide määramine kooskõlas valla arengukavaga;
- koostöö piirkonna teiste kohalike omavalitsuste vastavate komisjonidega.
 
 
Toimetaja: MARELLE MÄND