Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud projektid

27.10.17

 

 

2017. a.

Keskkonnateadlikuse lihtsustatud programm- "Loodusega käsikäes - Pisisaare Algkooli 1.-6. klasside õpilaste õppekäik loodusesse." - toetus 282 €

 

Looduskaitseprogramm- "Pajusi mõisapargi hooldustööde läbiviimine 2016. aastal"- toetus 6 955 €.
Projekti valmimise aeg- 01.10.2017


 

2015.a.

Keskkonnateadlikuse programm- "Elu maal ja vees- Pajusi valla koolide õpilased tutvuvad elusorganismide ning nende elukeskkondadega". - toetus 1206 €

 

 

2014.a.

Keskkonnateadlikkuse programm- Keskkonnateadlikkust ja keskkonnasäästlikku käitumist arendavad õppekäigud Aidu Lasteaed-Algkooli ja Pisisaare Algkooli lastele - toetus 1827,80 €

 

Pajusi mõisapargi hooldustööde läbiviimine 2014. aastal - toetus 3203 €

 

2013.a.

Keskkonnateadlikkuse maakondlik programm- Pisisaare Algkooli ja Aidu Lasteaed-Algkooli loodusnädal looduskeskustes - toetus 1371.20 €

 

Looduskaitse programm  - Pajusi mõisapargi hooldustööde läbiviimine 2013. aastal - KIK-i toetus 2048 €, projekti maksumus 2275,80 € 

 

2012.a.

Jõgeva maakondlik programm - Pajusi mõisapargi hooldustööde läbiviimine 2012.aastal - toetus 1948 €

 

2011.a. 

Jõgeva maakondlik programm - Pajusi mõisapargi hooldustööde läbiviimine - toetus 2673,00 €

 

2010.a. 

Jõgeva maakondlik programm - Kalana pumbamaja rauaeraldus seadmete paigaldamine ja pumplahoone renoveerimine I etapp, toetus 239 424,00 EEK

 

2009.a. 

Jõgeva maakondlik programm - Pajusi mõisa pargi hooldustööd - toetus 43000 EEK

 

2008.a. 

Jõgeva maakondlik programm - Looduskaitse alaprogramm- Pajusi pargi hoolduskava koostamine  - toetus 50000 EEK

 

Veemajanduse programm, Joogiveevarustuse alamprogramm - Reostunud kaevude asendamine Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal III - 448164 EEK

 

Keskkonnakorralduse  programmi energeetika negatiivse keskkonnamõju vähendamise alamprogramm -  Maasoojusenergial põhineva küttesüsteemi paigaldamine Aidu Lasteaed-Algkooli hoonele - toetus 208411 EEK

 

2007.a.

Veekaitse programm, Joogiveevarustuse alamprogramm  - Reostunud kaevude asendamine Põltsamaa- Adavere nitraaditundlikul alal II - toetus 381800 EEK
 
Veekaitse programm, Joogiveevarustuse alamprogramm  - Pajusi valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise I etapp - toetus 572000 EEK
 
Veekaitse programmi mittetehniliste tööde alamprogramm -  Pajusi valla kaevude vee kvaliteedi hindamise III etapp  - toetus 85360 EEK
 
2006.a. 
Veekaitse programmi jääkreostuse alamprogramm -  Pajusi valla kaevude vee kvaliteedi hindamine II etapp "Jääkreostuse likvideerimine Vägari külas" - toetus 265500 EEK
 
Veekaitse programmi joogiveevarustuse alamprogramm - Reostunud kaevude asendamine Põltsamaa-Adavere nitraaditundlikul alal -  toetus 267300 EEK
 
Jõgeva maakondliku programm -  Pajusi valla kaevude vee kvaliteedi hindamise II etapp - toetus 47500 EEK
 
Veekaitse programm -  Vägari küla vee kvaliteedi parandamine - toetus 138496 EEK
 
2005.a. 
Jõgevamaa maakondliku veekaitse programm -  Pajusi valla kaevude vee kvaliteedi ja tehnilise seisukorra hindamine - toetus 86000 EEK
 
Veekaitse programmi joogiveekäitluse alaprogramm -  Pisisaare asula veevarustussüsteemi rekonstrueerimine - toetus 1088000 EEK
 
Veekaitse programm -  Fluoriidi ärastamine Vägari küla joogiveest pöördosmoosisüsteemi abil - toetus 373500 EEK

 

Toimetaja: MARELLE MÄND