Hindamiskomisjoni koosseis

24.04.17


Pajusi Vallavalitsuse 21. aprilli 2017. a korraldusega nr 114 kinnitati hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni koosseis.

Pajusi Vallavalitsus 21. aprill 2017 korraldus nr 114