Koolitoetus

13.01.17


Koolitoetuse määramine ja kord

- Koolitoetust määratakse ja makstakse kõigile üldhariduskoolide ja kutsekoolide õpilastele kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab jooksval õppeaastal 19-aastaseks, siis makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.

- Toetust määratakse 1 kord õppeaasta jooksul õppeaasta algul.

- Toetus määratakse ja makstakse välja peale taotleja avalduse kinnitamist vallavanema poolt.


Koolitoetuse määrad 2017. aastal: Pajusi Vallavalitsuse 09. jaanuari 2017 korraldus nr 5 
 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND

Avaldus koolitoetuse taotlemiseks 2017. a

Avalduse vorm nõuab kõikide ridade täitmist. Kui kõiki laste ridasid ei kasuta, siis märkige mittevajalikud read " - "
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-mail on kohustuslik
See väli on kohustuslik.