Uudised ja teated

« Tagasi

LEADER-meede ootab uusi taotlusi


20. novembril algab ja  1. detsembril  kell 15.00 lõpeb LEADER-meetme taotlusvoor 2017. aasta rakenduskava alusel.  Oma tegevustele saavad toetust taotleda nii MTÜd, sihtasutused kui ettevõtted. Avatud on ettevõtlusmeede, kogukondade meede ja maakondlike projektide ning koolituste meede. Ettevõtlusmeede ja kogukondade meede jagunevad omakorda veel ühisprojektide meetmeks ning investeeringute meetmeks. Ühisprojektide meetmetest saavad nii ettevõtted kui vabaühendused taotleda toetust ühistegevusteks, mis kestavad vähemalt kaks aastat ja kus osaleb vähemalt kaks partnerit.

Investeeringute meetmetest saavad ettevõtted taotleda toetust seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, ökoloogilise jalajälje vähendamiseks, tootmise arendamiseks, turismivaldkonna ettevõtluse arendamiseks jne. Kogukondade investeeringud on mõeldud kogukonnateenuste arendamiseks, külakeskuste korrastamiseks, puhkemajanduse infrastruktuuri rajamiseks, piirkonna jaoks vajalike teenuste arendamiseks jne.

Maakondlike projektide ja koolituste  meetmest saab taotleda ettevõtete koolitusi, aga ka toetust tegevusteks, mis tutvustavad maakonda üle Eesti või kaasavad kogu maakonnast teatud sihtgruppi (noori, käsitööhuvilisi vms).

Investeeringute meetmetest saab taotleda toetust kuni 35 000 eurot. Ühistegevuste meetme maksimumsummad sõltuvad projekti kestvusest: 24 – 35 kuud kestva projekti maksimumtoetus on 10 000 eurot, 36-47 kuud kestva projekti maksimumtoetus 15 000 eurot ja 48 kuud kestva projekti puhul saab kohe taotleda kuni 20 000 eurot.

Investeeringute meetmetes ja kogukondade ühistegevuste meetmes toimub taotlemine kolme piirkonna põhiselt – igal Jõgevamaa piirkonnal on oma eelarve. Vooremaa piirkonna alla kuuluvad Palamuse, Tabivere ja Jõgeva vallad, Peipsi piirkonna alla Saare, Torma, Pala ja Kasepää vallad ning Mustvee linn ja Põltsamaa piirkonda Puurmani, Pajusi ja Põltsamaa vallad. Maakondlike projektide (maksimumtoetus 30 000 eurot) ja ettevõtluse ühisprojektide meetmesse saab taotlusi esitada maakonna üleselt.

Taotlus tuleb esitada läbi e-pria keskkonna perioodil 20.11-1.12.2017. Taotluste vastuvõtt lõpeb 1. detsembril kell 15.00. Varem või hiljem laekunud taotlusi ei arvestata.

Täpsema info taotlemise tingimuste kohta leiate Jõgevamaa Koostöökoja veebilehelt www.jogevamaa.com.

Taotlusvooru infopäevad toimuvad järgmiselt:

  • 1.11.2017 Jõgeva vallavalituse saalis, Jõgeval.
  • 2.11.2017 Põltsamaa Kultuurikeskuse volikogu saalis, Põltsamaal.
  • 3.11.2017 Mustvee Kultuurikeskuse kaminasaalis, Mustvees.

Nõustamise aja saate kokku leppida e-posti teel info@jogevamaa.com