Uudised ja teated

« Tagasi

Kolga-Jaani, Pajusi, Puurmani ja Põltsamaa vald ning Põltsamaa linn loovad ühiselt uusi noorsootöövõimalusi

 

    

Põltsamaa koostöögrupp (KTG), kuhu kuuluvad Kolga-Jaani vald, Pajusi vald, Puurmani vald, Põltsamaa linn ja Põltsamaa vald, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2-aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Programmi kestvus: 06.04.2017kuni 31.12.2018

Programmi kogumaksumus Põltsamaa KTG-l: 118735 eurot.

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.

Tulemus: rohkem Kolga-Jaani valla, Pajusi valla, Puurmani valla, Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla noori on kaasatud noorsootöösse. 2016. a sügisel oli viie omavalitsuse ligi 2700st 7-26 aasta vanusest noorest noorsootöötegevustega hõivatud 40%. 2017-2018 aasta tegevustega soovitakse saavutada eesmärk, kus noorsootööst saab osa vähemalt 55% noortest ning loodud on 25 uut tegevusvõimalust.

Lisainfo:

Kolga-Jaani vald: Eha Feodorov, ehafedorov@k-jaani.vil.ee, 5169129

Pajusi vald: Reet Alev, Reet.Alev@pajusi.ee, 5286623

Puurmani vald: Margus Möldri, Margus.Moldri@puurmani.ee, 5134960

Põltsamaa linn: Loreida Küppas, Loreida.Kuppas@poltsamaa.ee, 5142871

Põltsamaa vald: Silja Peters, Silja.Peters@poltsamaavv.ee, 5105889

 

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.