Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

1.04.16

Taotlus järgmise eelarveaasta tegevustoetuseks ja ürituse korraldamiseks ühekordse toetuse saamiseks tuleb esitada eelneva eelarveaasta 1. novembriks. 

Tegevustoetuseks täiendavaid toetusi eelarveaasta jooksul üldjuhul taotleda ei saa.

Taotlustähtaegade vahelisel ajal võib taotleda erakorraliste avalike ürituste kaasfinantseerimist.

 

Taotlused esitatakse Pajusi Vallavalitsusele paberkandjal või digitaalselt.

 

 

Taotluse esitamise ja aruandluse vormid :

Lisa 1 Taotlus tegevustoetuse saamiseks

Lisa 2 Taotlus avaliku ürituse korraldamiseks toetuse saamiseks

Lisa 3 Toetuse kasutamise aruanne

 


 

Toimetaja: MARELLE MÄND