Pajusi valla eelarve

8.05.17

2017. aasta eelarve

Kinnitatud Pajusi Vallavolikogu 16. veebruari 2017. a määrusega nr 45
Pajusi valla 2017. aasta eelarve
Pajusi valla 2017. aasta eelarve seletuskiri
Lühiülevaade 2017. aasta Pajusi valla eelarvest

Pajusi valla 2017. aasta 1. lisaeelarve
Pajusi valla 2017. aasta 1. lisaeelarve seletuskiri

 

 

2016. aasta eelarve

Kinnitatud Pajusi Vallavolikogu 18. veebruari 2016. a määrusega nr 29

Pajusi valla 2016. aasta eelarve

Pajusi valla 2016. aasta eelarve seletuskiri

Lühiülevaade 2016. aasta Pajusi valla eelarvest

Pajusi valla 2016. aasta 1. lisaeelarve

Pajusi valla 2016. aasta 1. lisaeelarve seletuskiri

Pajusi valla 2016. aasta 2. lisaeelarve
Pajusi valla 2016. aasta 2. lisaeelarve seletuskiri

Pajusi valla 2016. aasta 3. lisaeelarve
Pajusi valla 2016. aasta 3. lisaeelarve seletuskiri

 

 

 

2015. aasta eelarve
Kinnitatud Pajusi Vallavolikogu 22. jaanuari 2015. a määrusega nr 13
Pajusi valla 2015. aasta eelarve
Pajusi valla 2015. aasta eelarve seletuskiri

Pajusi valla 2015. aasta 1. lisaeelarve
Pajusi valla 2015. aasta 1. lisaeelarve seletuskiri

Pajusi valla 2015. aasta 2. lisaeelarve

Pajusi valla 2015. aasta 2. lisaeelarve seletuskiri

Pajusi valla 2015. aasta 3. lisaeelarve

Pajusi valla 2015. aasta 3. lisaeelarve seletuskiri

 

 

 

2014. aasta eelarve

Kinnitatud Pajusi Vallavolikogu 23. jaanuari 2014. a. määrusega nr. 04

Pajusi valla 2014. aasta eelarve

Pajusi valla 2014. aasta eelarve seletuskiri

Pajusi valla 2014. aasta 1. lisaeelarve

Pajusi valla 2014. aasta 1. lisaeelarve seletuskiri

Pajusi valla 2014. aasta 2. lisaeelarve

 

 

 

2013. aasta eelarve

Kinnitatud Pajusi Vallavolikogu 24. jaanuari 2013. a. määrusega nr. 36

Pajusi valla 2013. a. eelarve

 

 

 

2012. aasta eelarve

Kinnitatud Pajusi Vallavolikogu 16.veebruari 2012.a. määrusega nr.22

Pajusi valla 2012.a. eelarve 

Pajusi valla 2012. aasta eelarve seletuskiri

 

 

 

2011.a. eelarve

Kinnitatud Pajusi Vallavolikogu 22.veebruari 2011.a. määrusega nr.12

Pajusi valla 2011.a. eelarve

Pajusi valla 2011. aasta eelarve seletuskiri

 

Toimetaja: MARELLE MÄND