Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

9.09.16


Pajusi Vallavalitsus avalikustab Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse, koos asjaomaste asutuste ja puudutavate isikute ettepanekutega, vastavalt planeerimisseaduse § 81 lõikele 6.

 
 
 
 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND