Informatsioon avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta

25.01.17


Pajusi Vallavalitsus, kui Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistute detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu koostamise korraldaja korraldas avaliku väljapaneku vahemikus 22.11–22.12.2016.

Avaliku väljapaneku ajal esitasid oma ettepanekud ja arvamused Maa-amet, Terviseamet ja Keskkonnaamet.

Avaliku väljapaneku kirjad ja vastused

 

Lisaks korraldas Pajusi Vallavalitsus avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu. Avalik arutelu toimus 09.01.2017 algusega kell 15.00 Pajusi Vallavalitsuse saalis, aadressil Vallamaja, Kalana küla, Pajusi vald, Jõgeva maakond.

Avalikul arutelul tutvustas Pajusi Vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendas planeeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastas muudele planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu käsitlevatele küsimustele.  

Avaliku arutelu protokoll