Pajusi valla arengukava aastani 2031

31.10.16

Vastavalt Pajusi valla põhimäärusele (§ 82 ) on Pajusi valla arengukava dokument, mis kirjeldab valla sotsiaalmajanduslikku olukorda ning keskkonna seisundi analüüsi ja prognoosi, sätestab arengu põhisuunad ja prioriteedid, territoriaalse üldplaneeringu ja infrastruktuuri arendamise alused. Arengukava koostatakse vähemalt kolme eelseisva aasta kohta. Kui vallal on kolmest aastas pikaajalisemaid varalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, peab arengukava olema kavandatud selleks perioodiks. Arengukava on aluseks vallaeelarve koostamisele, investeeringute kavandamisele ja nende jaoks rahaliste ja muude vahendite taotlemisele sõltumata nende allikatest, laenude võtmisele

eelarveaastast pikemaks perioodiks.

 

Pajusi valla arengukava vastuvõtmine: 20. oktoober 2016 määrus nr 41.

 

Pajusi valla arengukava aastani 2031

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND