2016

10.05.17

 
Ees- ja perekonnanimi  Ametikoht Ametniku
koormus
ametikohal 
Periood  Põhipalk  Puhkusetasu  Muutuvpalk  Muu tulu Kokku
Reet Alev vallavanem 1 12 16627 2573     19200
Mark Liivamägi abivallavanem 1 12 12087 1713 63 480 14343
Merike Sumla vallasekretär 1 12 12432 1558 2259 345 16594
Kaire Koit pearaamatupidaja  1 12 11231 1249 264   12744
Tiia Juhkam sotsiaalnõunik 1 12 10615 1245 122 1215 13197
Anu Järvepera lastekaitsespetsialist  1 3 1789,83 269,89   750 2809,72
Kadi Lilienthal lastekaitsespetsialist 1 9 6514 759 9 294 7576
Ülle Kirsimägi majandusspetsialist 1 12 10580 1488 216 2753 15037
Elmo Tilk maakorraldaja 1 12 8550 1410     9960
 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND