2015

26.04.16

 

Ees- ja perekonnanimi  Ametikoht Ametniku
koormus
ametikohal 
Periood  Põhipalk  Puhkusetasu  Muutuvpalk  Muu tulu Kokku
Reet Alev vallavanem 1 12 15729,35 1670,65 1450   18850,00
Mark Liivamägi abivallavanem 1 12 10527,72 1472,29 1000   13000,01
Merike Sumla vallasekretär 1 12 13134,57 1445,43 1215   15795,00
Kaire Koit pearaamatupidaja  1 12 10442,26 1197,74 970   12610,00
Tiia Juhkam sotsiaalnõunik 1 12 9936,65 1134,57 915 868,77 12854,99
Anu Järvepera lastekaitsespetsialist  1 12 8086,96 913,04 750   9750,00
Ülle Kirsimägi majandusspetsialist 1 12 9946,56 1304,51 915 2608,93 14775,00
Reet Saar maakorraldaja 0,5 4 1560 185,08 390   2135,08
Elmo Tilk maakorraldaja 0,5 8 2880,69 141,81 260   3282,50

 

Toimetaja: MARELLE MÄND