2013

13.05.14

 

Ees- ja perekonnanimi  Ametikoht Ametniku
koormus
ametikohal
Põhipalk Muutuvpalk Kokku Periood
 Reet Alev  vallavanem 1 16200 1350 17550 12
 Karmo Eesmäe  abivallavanem 1 13020 1085 14105 12
 Merike Sumla  vallasekretär 1 11664 2727 14391 12
 Kaire Koit  pearaamatupidaja 1 10560 880 11440 12
 Tiia Juhkam  sotsiaalnõunik 1 9948 975 10923 12
 Anu Järvepera  lastekaitse  spetsialist 1 7276 623 7899 10,7
 Ülle Kirsimägi  majandusspetsialist  1 9948 1263 11211 12
 Reet Saar  maakorraldaja 0,5 4238 352 4590 12
 Merili Võsa  sotsiaaltöö  spetsialist 1 1020   1020 1,5
 Milvi Lepik  vanemspetsialist 1 2112   2112 3

 

Toimetaja: MARELLE MÄND